"Bezpiecznie w szkole, w domu, na ulicy"

Utworzono: niedziela, 17 listopad 2013 Opublikowano

W dniach 04 – 08.11.2013 r. w szkole podstawowej odbył się "Tydzień Bezpieczeństwa", podczas którego propagowane były bezpieczne zachowania w domu, w szkole i na drodze.

Poruszona została tematyka poświęcona problemom i zagrożeniom dzieci i młodzieży, bezpieczeństwu na drodze, zdrowiu i higienie, pierwszej pomocy. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas 0 – VI szkoły podstawowej.

 

Zorganizowano spotkania z osobami związanymi z bezpieczeństwem (Policja, służba zdrowia, Straż Pożarna, psycholog, pedagog). W trakcie „Tygodnia Bezpieczeństwa” zorganizowane zostały konkursy, wystawy prac plastycznych związanych z w/w tematyką, gazetki tematyczne. Wszyscy nauczyciele zostali włączeni w działania innowacyjne poprzez realizowanie tematyki bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych.

„Tydzień Bezpieczeństwa” rozpoczął się 04 listopada 2013 roku.  Uczniowie klas 0 – I pokolorowali rysunki o tematyce bezpieczeństwa. Na szkolnym holu zostały zaprezentowane prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs: „Potrafię bawić się bezpiecznie” (klasy II-III), ”Bezpiecznie na rowerze” (klasy IV-VI). Jury w składzie: Anna Kosiec, Barbara Siuda, Aneta Dziedzic, Wojciech Sowa wyłonili zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Klasy II-III

I miejsce – Dominika Golińska klasa 3a

II miejsce – Julia Rojek klasa 3a

III miejsce – Paulina Pączek klasa 3c

Klasy IV-VI

 I miejsce – Paulina Sławińska klasa 5a

II miejsce – Patryk Pucuła klasa 5b

III miejsce – Jagoda Kaźmierczak klasa 6c

W dniu 05.11.2013 r. odbyły się spotkania z psychologiem szkolnym panią Anną Dudnik i pedagogiem szkolnym panią Barbarą Waśkiewicz na temat problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie pt. „Jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy”.

Część przeznaczona dla uczniów klas V i VI dotyczyła zjawiska Cyberprzemocy. Uczniowie obejrzeli film pt. „Powiedz stop cyberprzemocy”, który rozpoczął dyskusję dotyczącą wspomnianego zjawiska. Uczniowie dowiedzieli się, jak niewiele potrzeba, by zmarnować komuś życie, czasami to impuls, chwila słabości czy niewiedza, której konsekwencje można ponosić przez długie lata. Właśnie przed takimi sytuacjami i ich konsekwencjami przestrzegała uczniów pani psycholog, która podała wiele przykładów z jakimi spotykała się w swoim życiu zawodowym.

Na zajęciach z informatyki uczniowie klas III i IV zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz rozpoczęli kurs e-learningowy na stronie www.dzieckowsieci.pl dotyczący bezpiecznych zachowań w Internecie.

Kolejny dzień przebiegał pod hasłem „Bądź bezpieczny, bądź widoczny na drodze”. Prelekcję na temat bezpiecznego zachowania na drodze wygłosił sierżant sztabowy Mirosław Guziński z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Wspomagając się prezentacją multimedialną pan policjant omówił szereg punktów dotyczących bezpieczeństwa. Przy­po­mniał o koniecz­no­ści prze­strze­ga­nia przez wszyst­kich uczest­ni­ków ruchu dro­go­wego prze­pi­sów i  zaape­lo­wał o nosze­nie ele­men­tów odbla­sko­wych, które czę­sto zapo­bie­gają tra­gicz­nym w skut­kach wypad­kom. Spo­tka­nie z poli­cjan­tem stało się oka­zją do przy­po­mnie­nia innych zasad bezpieczeństwa.

 Na zakończenie spotkania nastąpiło wręczenie nagród w konkursie na plakat pt. „Potrafię bawić się bezpiecznie” (klasy II-III), ”Bezpiecznie na rowerze” (klasy IV-VI).

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, natomiast każdy uczestnik konkursu breloczek odblaskowy.

 

Podczas „Tygodnia Bezpieczeństwa” odbyło się spotkanie z pielęgniarką p. Małgorzatą Żak z Ośrodka Zdrowia w Wolanowie (13.12.2012 r.) pod hasłem „Potrafię pomóc sobie i innym”. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat zachowania się w sytuacjach stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia. Odbyła się również projekcja filmu pt. „Pierwsza pomoc”.

 

W piątek na boisku szkolnym odbył się pokaz strażacki dla uczniów szkoły podstawowej.

Pokaz przygotowała jednostka OSP Strzałków. Podczas spotkania opowiadali dzieciom o służbie w Ochotniczej Straży Pożarnej, o zagrożeniach pożarowych, o przepisach i zasadach postępowania w razie niebezpieczeństwa a także podzielili się swoimi doświadczeniami z akcji ratowniczych w których brali udział.

   Na pokazie strażacy zaprezentowali dwa samochody: ciężki samochód gaśniczy GCBA oraz lekki samochód SLRT ratownictwa drogowego, urządzili również pokaz sprzętu bojowego jakim dysponuje jednostka - dzieci mogły z bliska przyjrzeć się wężom, rozdzielaczom, prądownicom, pile motorowej, wsiąść do samochodu strażackiego. Uczniowie zaznajomili się z wnętrzem samochodu strażackiego, mogli również założyć ubranie strażackie oraz hełmy.

 

 

    Uczniowie uczestniczący w spotkaniu wykazali olbrzymią ciekawość i zainteresowanie prezentowanym sprzętem pożarniczym oraz pogadankami urządzonymi przez strażaków. Była to wspaniała lekcja która się wszystkim bardzo podobała i na pewno zostanie na długo zapamiętana.

 

Lekcje wychowawcze w czasie trwania „Tygodnia Bezpieczeństwa” dotyczyły bezpieczeństwa. Wychowawcy mogli wykorzystać do przeprowadzenia zajęć przygotowane konspekty. Poza tym nauczyciele na innych zajęciach lekcyjnych wprowadzali zagadnienia związane z bezpieczeństwem:

- Bądź uważny, bądź bezpieczny;

- Noś odblaski, bądź widoczny;

- Jak się masz zdrówko;

- Utrwalenie zasad ruchu drogowego podczas zabaw ruchowych;

- Bezpiecznie w domu, szkole, na ulicy;

- Bezpieczna podróż samochodem osobowym;

- Zasady korzystania z pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej;

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Przez cały tydzień trwały wystawy towarzyszące. Na głównym holu prezentowane były plansze związane z bezpiecznymi zachowaniami w domu, w szkole, na drodze. Znaczna część plakatów została samodzielnie wykonana przez uczniów. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i przybyłych gości.

  

Monday the 28th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.